Wie zijn we en wat doen we?

In de lente van 2016 werd op initiatief van een aantal enthousiaste Deurlenaars met een hart voor hun dorp en zijn erfgoed, een nieuwe vereniging “Erfgoed Deurle” opgericht.

Waarom een erfgoedvereniging?

Behoefte aan zorg voor het erfgoed bestaat overal en dus ook in Deurle. Maar niet alle erfgoedaspecten kunnen door de gemeente en de bestaande culturele organisaties adequaat behandeld worden. Erfgoed Deurle wil dan ook complementair zijn met deze organisaties en een inspanning doen om waardevolle aspecten van het rijke verleden van Deurle dat dreigt in de vergetelheid te raken, riskeert verloren te gaan of onvoldoende belicht wordt, de passende erkenning en eventueel een kwaliteitsvolle behandeling te geven. Het wil een bijdrage leveren tot het verstrekken van adequate zorg voor specifieke aspecten van het Deurlese erfgoed, die om diverse en uiteenlopende redenen nog niet die gewenste behandeling bekomen. Dit kan zowel materieel als immaterieel erfgoed betreffen.

Informatieverstrekking

Via onze Nieuwsbrief, die driemaal per jaar verschijnt, worden de leden geïnformeerd over de voortgang van onze projecten en activiteiten, de behaalde resultaten, de geformuleerde adviezen, erfgoedweetjes en dergelijke. Bij meer uitgediepte projecten wordt de verzamelde info in een afzonderlijke brochure samengebracht. Sommige specifieke thema’s worden via voordracht en film voorgesteld. De bedoeling is uiteraard een zo groot en zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Wil je op de hoogte blijven van wat Erfgoed Deurle doet, ga naar “contact” of mail naar erfgoed.deurle@proximus.be.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close