Nautisch erfgoed

Hoewel er tot in de 19de eeuw slechts een zestal huizen aan de Leie in Deurle stonden heeft deze rivier op verschillende wijzen het lot van de Deurelse bevolking beïnvloed. In de 17de eeuw paalden de grootste domeinen (Roodhuyse, Ter Laecke en het Kasteel van Deurle), hun neerhoven, de Ratte en de Pêcheur (toen een andere naam) aan de Leie. Elk van deze sites had een aparte relatie met de Leie. De ene site zoals Hof Ter Laecke had een strategische reden voor zijn lokalisatie aan de Leie alsook een economische, de vlasteelt. Andere zoals De Ratte hadden een economische functie zoals het overzetten van landbouwers die hun koeien gingen melken in de meersen van Ooidonk.
De kansen die de Leie bood aan de Deurelse bevolking heeft deze met de grootste vindingrijkheid benut. Vaak een noodzaak om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
Erfgoed Deurle wijdt haar najaarsactiviteit aan het nautisch verleden van Deurle. Vele relicten die getuigen van deze activiteiten worden becommentarieerd alsook een aantal vaardigheden die reeds lang zijn vergeten. Sommige ervan zijn gewoon vreemde histories….

Het is het centrale thema van de voordracht op donderdag 15 november 2018, 20 uur in Centrum De Vierschaar. Inkom 5 € (inclusief drankbon). Inschrijven per e-mail bij Erfgoed Deurle of per telefoon op 09 282 35 45.

Lees ook artikel in nieuwsbrief 5  p.11

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close