Brochures

De boot in de Processie van Deurle

Onze publicaties zijn nog steeds te verkrijgen:

DE VIERSCHAAR – Van rechtbank tot rotonde
Raphael Van Lerberge                                            € 12


VREEMD GAAN -Het allerheiligste Sacrament op processietocht in Deurle (19° – 20° eeuw)
Raphael Van Lerberge en Christ’l Deleuil           € 12


HOF TER LAECKE OF HET WIT KASTEELKEN –  Eén der oudste woonkernen van Deurle
Piet Moerman en Erfgoed Deurle                           € 10


ARCHITECT LOUIS MINARD –    Zijn betekenis in het Hof ter Laecke, Deurle en omgeving
Frederik Van Vlaenderen en Erfgoed Deurle        € 5


UIT HET NAUTISCH VERLEDEN VAN DEURLE –    Vreemde histories aan de Leie
Piet Moerman en Erfgoed Deurle                            € 12


Te bestellen via erfgoed.deurle@proximus.be.   

Betaling via de rekening  van Erfgoed:                    BE77 7360 3114 4542.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close