Botanisch Erfgoed

ONS OUDSTE ERFGOED IN BEELD GEBRACHT

Landschappen zijn ons oudste erfgoed en bepalen in grote mate wat hier groeit. Zo kennen we allemaal de natte Leie-meersen en de droge bossen die op de zanderige rivierduinen staan. Maar ook dit was niet altijd zo. We gaan op zoek naar de restanten van oudere begroeiing en proberen te verklaren waarom die er staan en wat hun symbolische betekenis was.

Een gebarsten arduinen gedenkplaat is opgehangen aan de kerkhofmuur in Deurle rechts van de poort. Ze herinnert de voorbijganger aan het jubelfeest voor het 75 jarig bestaan van België. De linde die ervoor staat werd voor die gelegenheid geplant.

Lindes worden oud, soms verschillende honderden jaren. Zo staat er ook nog één in Deurle uit het jaar 1767 toen de Oostenrijkers hier baas waren. Bomen worden ouder dan menselijke structuren of organisatievormen.

Lindes herbergen ook gebruiken uit de tijden van voor de kerstening van onze streken. Vrouwelijke geesten zouden leven in de lindeboom. Voor de tijden van de kerstening werden deze vereerd als wijze geesten maar sindsdien werden ze bezworen door beeltenissen van Maria in deze bomen te hangen. De lindeboom werd een Maria-boom. Bij een Mariakapelletje hoorde een linde.

Causerie door Piet Moerman en Christ’l Deleuil

Filmvoorstelling door Pol Van der Plaetsen.

Centrum De Vierschaar, X. De Cocklaan 5, Deurle

Donderdag 14 en vrijdag 29 november 2019 om 20u

Toegang €5 met gratis consumptie

Vooraf inschrijven via: erfgoed.deurle@proximus.be of tel. 09 282 35 45

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close