Bestuur

Bestuursleden en hun functies

Lea Careel:  back-up administrator website en verantwoordelijke P.R. en subsidiëring

Claudine Claeys: co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Bart Colpaert: administrator website en co-verantwoordelijke P.R. en subsidiëring

Christ’l Deleuil: co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Piet Moerman: verantwoordelijke Nieuwsbrief  en co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Guy Romain: verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Marc Roos: voorzitter en verantwoordelijke organisatie en strategie

Ann-Katia Schollaert: co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Mia Van den Heede:  verantwoordelijke ledenbestand en co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Antoine Van De Putte: penningmeester en verantwoordelijke  logistiek

Pol Van der Plaetsen: verantwoordelijke audio- en visuele ondersteuning

Marc Van Eygen: adjunct-secretaris en co-verantwoordelijke onderzoek/documentatie

Raphaël Van Lerberge: secretaris en verantwoordelijke historisch onderzoek

Frederik Van Vlaenderen: verantwoordelijke landschappelijk en bouwkundig erfgoed

Waarnemer met adviserende bevoegdheid

Sophie De Smet: cultuurfunctionaris

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close