Advies Funerair erfgoed

Mevrouw de burgemeester,

heren schepenen,

Betreft: Funerair erfgoed van Deurle

Het kerkhof van Deurle is een unicum in zijn soort. Het is een echt hof rond de dorpskerk, kleinschalig, met een zeer intieme sfeer en veel groen, waarop nog zeer regelmatig overleden dorpsgenoten een laatste rustplaats vinden. Het is een begraafplaats met een rijke waaier aan grafstenen die voor hun tijd zeer representatief zijn. Het wordt bovendien courant bezocht door toeristen om zijn diverse kunstenaarsgraven met prachtige sculpturen en de grafkapel van de illustere Deurlese familie de Spoelberch.

Erfgoed Deurle heeft kunnen vaststellen dat het College van Burgemeester en Schepenen zijn bekommernis deelt om de grafstenen waarop geen concessie meer rust en die om de een of andere reden verdienen voor de toekomst bewaard te blijven, in de beste mogelijke staat te conserveren. Om die reden werd onze vereniging door de bevoegde gemeentediensten reeds geraadpleegd om een advies uit te brengen over het behoud van grafstenen waarop geen concessie meer rust.  Zij heeft kunnen vaststellen dat met dit advies rekening wordt gehouden.

Om die reden wil onze vereniging het College van Burgemeester en Schepenen ervan in kennis te stellen dat de grafstenen van Leon De Smet en zijn eerste echtgenote dringend aan een onderhouds- en/of opknapbeurt toe zijn. Ze dringt er daarom op aan om onverwijld  de passende bewarende maatregelen te nemen zodat de beide graven voor de toekomst worden veilig gesteld.  Te dien einde is bij deze brief een reeks foto’s gevoegd die aangeven hoe de tand des tijds, het weer en de erosie de grafstenen en de mooie sculptuur aantasten.

Erfgoed Deurle is ervan overtuigd dat het College aan dit schrijven het passende gevolg zal geven en dankt het reeds bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten.

Marc Roos, voorzitter  

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close